Een korte impressie van de derde 10 jaar over wijkvereniging de Beemd.

Van 1994 tot en met 2004.

Tot 1997 waren er buiten de reguliere activiteiten geen bijzonderheden en/of bestuurswijzigingnen.

1997 Viering 25 jaar wijk de Beemd.

Tevens viering van 15-jarig bestaan van Stichting de Beemd

Aktief

1998 Bestuurswijziging: Penningmeester Gerard Kastelijn.

1999 Aktie : Hondentoiletten in de wijk.

2000 Plaatsen van hondentoiletten.

2001 Activiteiten van speurtocht en fietstocht werden beëindigd

vanwege te weinig vrijwilligers die dit verder wilden oppikken.

2002 Viering 20-jarig bestaan van Stichting de Beemd Aktief

Project verlichting brandgangen in de wijk ging van start.

2003 Bestuurswijziging: Voorzitter Wilhelmien Kooijmans

Penningmeester Christ Wouters

2004 Maria Pennings vervangt Marietje v.d. Plas voor bezorging van

wijkboekje en folders.

kunst

 

     Kunst in de wijk