Een korte impressie van de eerste 10 jaar over wijkvereniging de Beemd.

Van 1973 tot en met 1983.

 

1973 Op 25 september werd een voorzichtige peiling gedaan naar

de bewoners om een wijkraad op te gaan richten.

Op 15 oktober kwam er een 1ste vergadering bijeen op de

pastorie van Pastoor Vinken in de Hoevenbraak.

Er werd een bestuur vastgesteld :

Voorzitter Dhr. A. Bolwerk (voor een half jaar)

Secretaris Mevr. Memel-Saris

Penningmeester Dhr. van Raay

De eerste activiteiten gingen van start:

Aanleg van speeltuintje

St. Nicolaasfeest ( met bezoek aan huis )

1974 5 januari vond de eerste Kerstboomverbranding plaats.

11 mei opening van speeltuintje

Bestuurswijziging : voorzitter a.i. Dhr. v.d. Eerenbeemt

secretaris Henk Bennik

In december: secretariaat: Mevr. Dittner en Mevr. Van Empel

vice voorzitter : Dhr. Memel

1976 Bestuurswijziging : voorzitter : Dhr. Albert Pijnenburg

1978 Bestuurswijziging : vice voorzitter:(waarnemend) Elske Hoep

secretaresse : Marina v.d. Houten

1979 Vanaf dit jaar geen activiteiten meer.

1982 Een aantal actieve personen organiseren een eerste

Jeugdzeskamp.

1983 9 februari officiële Akte van oprichting

Stichting de Beemd Actief.

In bijzijn van : Wim v.d. Rijdt

Peter Goossens

Lamber van der Heijden

Organisatie van eerste Paaseieren zoeken activiteit.

Oprichting van groep Algemene Wijkbelangen met als

voorzitter: Dhr. Sander Loofbergen

Bestuur van de Stichting: Voorzitter : Dhr. Luc Smit

Secretaris: Dhr. Wim van de Rijdt

Penningmeester : Dhr. Jos Mulder

kunst

 

     Kunst in de wijk