Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen, zowel inwoners met als zonder een beperking. Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan het openbare leven: werken, leren, winkelen, sporten, boodschappen doen, recreƫren en uitgaan. Om te stimuleren dat iedereen in onze samenleving mee kan doen, is een toegankelijkheidsbudget opgericht. Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder winstoogmerk kunnen in 2023 een aanvraag indienen voor dit stimuleringsbudget.

Welke activiteiten of projecten komen in aanmerking

 • Toegankelijk maken van een cultuurfestival
 • Markeringen op glazen deuren
 • Drempelplaat bij verenigingsgebouw
 • Website van vrijwilligersorganisatie toegankelijk maken

De aanvraag moet u minimaal 8 weken van te voren aanvragen. Dus voordat uw activiteit of project start. Ontvangt u van ons een bijdrage, dan willen wij dat u in uw communicatie uitingen aangeeft dat dit mede mogelijk is gemaakt is door ondersteuning van gemeente Meierijstad.

Nodig voor de aanvraag

Stuur bij uw aanvraag een plan van aanpak in voor de uitvoering van het voorstel, de activiteit of het project waarmee u de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking wilt vergroten. Dit plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 1. Duidelijke omschrijving van het voorstel, project of de activiteit:
  • motiveer uw voorstel, activiteit of project, voor wie de activiteit of aanpassing is bedoeld, het doel en het te verwachten resultaat in de samenleving.
  • hoe draagt uw voorstel, activiteit of project bij aan de doelen van de gemeente (zie Voorwaarden / spelregels).
 2. Begroting of offerte, met daarin alle kostenposten voor het voorstel, project of de activiteit.
 3. Datum of periode van uitvoering met bijbehorende planning.

Meer info via link gemeente: Stimuleringsfonds Toegankelijkheid - Gemeente Meierijstad 

Daar vind u meer info over het budget, de voorwaarden en waar je kan indienen.

kunst

 

     Kunst in de wijk