Een korte impressie van de tweede 10 jaar over wijkvereniging de Beemd.

Van 1984 tot en met 1993.

1985 Wijziging bestuur : Secretaris Mari van Delft


1986 Viering 15 jarig bestaan van de Beemd in de Beemdhut

Langlaufen in de Ardennen met vaste medewerkers van de

Stichting

Opening van Mini-Fittness baanop Beemdveld

Uitgave van 1ste wijkkrant

Bestuurswijziging : Penningmeester Ton Klomp

1987 Autopuzzeltocht werd georganiseerd.

1988 Bestuurswijziging: Voorzitter Hans Foolen

1989 Bestuurswijziging: Penningmeester Ad Kooijmans

1990 Aktie “Merk en registreer wat u bezit”.

1992 Bestuurswijziging: Voorzitter Jos van Paridon

Viering van 10-jarig bestaan van Stichting de Beemd Aktief

Tevens viering van 20 jaar de wijk de Beemd.

Tot 1997 waren er buiten de reguliere activiteiten geen bijzonderheden en/of bestuurswijzigingen.

kunst

 

     Kunst in de wijk