Van: Henk de Laat | gemeente Meierijstad <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Datum: 29 november 2017
Onderwerp: vervolgafspraken informatiebijeenkomst de Beemd Schijndel

Aan de wijkbewoners,

Ook wij kijken terug met een goed gevoel naar de informatieavond die wij vorige week met elkaar hebben gehad, waarbij bewoners uit de wijk de Beemd en enkele vak ambtenaren met elkaar in gesprek zijn gegaan over actuele onderwerpen die bewoners erg belangrijk vinden zoals;  Bomenoverlast en Verkeersveiligheid.

Zoals beloofd zou ik een korte samenvatting maken hetgeen die avond is besproken en welke vervolgstappen zijn/worden gemaakt; 

1. Voordat we met elkaar in gesprek gingen is goed duidelijk gemaakt dat we als gemeente niet overal een ja kunnen zeggen, dit om bepaalde  verwachtingen te temperen;

2. We nemen elke vraag serieus en vooral is de gemeente benieuwd naar de oplossingen die de bewoners zelf aandragen;

Uitkomst overleg:

Verkeer:

De bewoners kunnen drie locaties aanleveren aan de wijkraad de Beemd waar de gemeente in februari-maart 2018 verkeerstellingen gaat uitvoeren. Aan de hand daarvan kunnen we nagaan of er inderdaad te hard wordt gereden zoals de aanwezigen aangeven; Daarna worden vervolgafspraken gemaakt.

De bewoners uit de Evert v Delfstraat gaan met elkaar aangeven aan de gemeente waar ze parkeerplaatsen opnieuw belijnd willen hebben. Hier is de vraag al rechtstreeks uitgezet bij enkele bewoners in de straat ( 29-11-2017) De bewoners informeren de buurtadviseur die op zijn beurt de vakafdeling gaat informeren m.b.t. uitvoering ( wanneer en hoe).

De vraag om betere verkeersaanduidingen rond de school moet door de school zelf opgepakt worden. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de school in 2018 hiervoor een subsidiebudget en kunnen ze als ze dat belangrijk vinden een gedeelte van dat bedrag aanwenden voor opvallende flespalen/logo’s op en langs de wegen naar de school. Dus hier ligt in eerste instantie een taak voor de school.

De gehouden enquête van de school m.b.t. de verkeersveiligheid wordt nog gedeeld met de gemeente ( actie schoolbestuur).

Overlast bomen:

Er komt een nieuwe bomennota voor de gem. Meierijstad en de bedoeling is dat bewoners/wijkraden/dorpsraden dan tijdig inspraak kunnen geven over de inhoud en uitkomst van de bomennota. Hier worden de regels en voorwaarden gezamenlijk bepaald en uiteindelijk zal het College/Raad een besluit nemen;

Tot die tijd blijft de oude bomennota van de voormalige gemeente Schijndel van kracht;

Ook hier geldt dat meldingen over overmatige bladafval, zaaddozen, verstopte kolken en worteldruk van bomen gemeld kunnen worden via 140413 of via de Mijn Gemeenteapp

Graag verzoeken wij u de uitkomst van het overleg te delen met de bewoners uit wijk de Beemd.

       
 

Met vriendelijke groet,

 
 

Henk de Laat

 
 

Buurtadviseur gemeente Meierijstad

Werkgebied: Schijndel, Olland, Veghel West en Centrum Veghel

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Tel: +31 (413) 381 731

 

Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel 14 0413

Tijdens de wijkschouw in wijk de Beemd op zaterdag 23 september zijn een aantal aandachtspunten in de wijk besproken. De gemeente was vertegenwoordigd door Wethouder Jan Goijaarts, buurtcoördinator Henk de Laat, groencoach Carli van Heeswijk en jongerenwerker Willy van Roosmalen. Vanuit EBC Icarus was Lambér Gevers aanwezig. Verder was wijkagent Joep van Rozendaal aanwezig en waren woningbouwvereniging Huis en Erf en Welzijn de Meierij vertegenwoordigd. Er was een goede opkomst vanuit de wijkbewoners. De gemeente heeft een lijst met aandachtspunten van de wijkschouw gemaakt en deze aangevuld met door de gemeente uitgezette acties. Deze actiepuntenlijst is hieronder als pdf bijgevoegd.

actiepuntenlijst wijkschouw 23 september 2017

Voor een impressie van de wijkschouw met een aantal foto's zie onderstaande link naar TV-Schijndel en schijndel-online.nl

verslag op TVschijndel

verslag op schijndel-online.nl 

Ook was Robért van Lith van het Brabants Dagblad aanwezig. Hij heeft een stukje geschreven over de wijkschouw welke via onderstaande link is te lezen.

verslag op Brabantsdagblad.nl

20170923 104245

Van 1 september tot en met 30 oktober 2017 kunnen inwoners van een buurt, die een idee hebben om hun gezamenlijke woonomgeving te verbeteren, Kern met Pit-deelnemer worden.
Als het buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond, ontvangt de deelnemer het predicaat Kern met Pit en € 1.000,-  voor het project. Ook krijgt de initiatiefnemer ondersteuning bij de
uitvoering van het  project.
Voor meer informatie zie: http://www.kernmetpit.nl/home/default.aspx

Om goed in te kunnen begrijpen bij overlast en andere vervelende situaties is het belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over wat er gebeurd is. Wij zijn niet altijd aanwezig en zijn dan ook afhankelijk van meldingen.

Wij willen waar mogelijk ook overlast voorkomen en als er toch iets gebeurd het proberen aan te pakken.

Bij het melden van situaties die zich voordoen kan de volgende informatie belangrijk zijn:

* Welke dag

* Tussen welke tijden

* Precieze plaats van het voorval

* Omschrijving van wat er gebeurd is. Zoveel mogelijk feitelijk. Daarnaast kunt u ook uw vermoedens vermelden over wat u denkt dat er gebeurd is.

* Bent u zelf betrokken/ anderen

* Overige informatie: Denk hierbij aan auto’s, type, kleur, kenteken. Aantal personen, jongens, meisjes, mannen, vrouwen (bijzondere kenmerken zoals petjes, lengte, kleur schoenen, soort jas e.d.)

Als u zelf niet bekend wil zijn om wat voor reden dan ook is het ingewikkelder om een situatie aan te pakken en op te lossen.

Wat wij met een melding wel kunnen, is beelden terugkijken en proberen om bij een herhaling dit zelf te constateren en van ons uit in te grijpen. Als op vaste tijdstippen dingen gebeuren, is het wellicht ook voor de politie gemakkelijker om gedrag vast te stellen en waar mogelijk ook te bekeuren of op andere wijze in te grijpen.

Melden kan door een email te sturen met zoveel mogelijk informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u bellen naar 0735470881 en vragen naar Willy van Roosmalen en als hij er niet is, vragen of u terug gebeld kunt worden.

Binnenlopen mag ook maar het kan zijn dat hij er dan niet is.

Als u anoniem wilt blijven, geef dit dan aan. Als u terugkoppeling wilt, kunt u dit ook aangeven.

Bij acute situaties is 112 natuurlijk het nummer dat u moet bellen. Is het minder dringend, kunt u ook bellen naar 0900-8844 (geen spoed, wel politie).

Als u problemen hebt, dan zijn er diverse instellingen waar u terecht kunt, zoals Optimisd of het algemeen maatschappelijk werk. Als u heel veel problemen hebt die met elkaar te maken hebben, dan kan het voor u erg moeilijk worden. U kunt dan uw hulpverlener bij een van deze instellingen ook vragen of het Sociaal Wijkteam u misschien kan helpen. Het Sociaal Wijkteam Schijndel bestaat uit mensen die allemaal veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën werk en opvoeding.

Het sociaal wijkteam is uw coach, in uw wijk!

Klik op onderstaande link naar de website van Het Sociaal Wijkteam voor meer informatie.

Sociaal Wijkteam Schijndel

U kunt het Sociaal Wijkteam Schijndel ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0413

Inloopspreekuur: ma-vr van 09:00-11:00 uur in Cultureel Centrum ‘t Spectrum, Steeg 9

U kunt het Sociaal Wijkteam Schijndel ook mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Er zijn 4 woonservice centra in Schijndel. Voor de wijk de Beemd is dat in 

Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9

kunst

 

     Kunst in de wijk