Afdrukken

Het bestuur van de Beemd Aktief is aanwezig bij het periodieke overleg "Platform Meierijstad" en het "Platform Woon- en Leefomgeving voor overleg met andere wijkraden en gemeente. Hieronder het verslagen van het laatste platformoverleg.

Verslag Platform Meierijstad 29-1-2018

Verslag Platform Woon en Leefomgeving 5-3-2018